top of page

Pravidla rybolovu

Vstupem do areálu se každý dobrovolně zavazuje řídit se ustanoveními provozního a rybářského řádu v areálu Rpety-Hatě.

Rybářský řád

Povolenka není přenosná.

Loví se systémem „chyť a pusť“, maximálně na 2 pruty.

Lov dravců je celoročně zakázán.

Není dovoleno svévolně měnit stanoviště.

Každá udice může mít jen jeden návazec.

Používají se jen háčky bez protihrotu, netoleruje se zamáčknutý protihrot.

Při lovu na položenou vyžadujeme průběžnou nebo únikovou montáž.

Každý lovící musí mít desinfekci na ošetření ulovené ryby.

Kmenový vlasec musí mít průměr minimálně 0,30 mm.

Zákaz používání pletené šňůry jako kmenového vlasce.

Jako šokový návazec lze použít šokový silon, nebo fluorocarbon.

Vyžadujeme používání plněné podložky pod ryby min. 60 x 100 cm.

Vyžadujeme používání podběráku s rameny min. 90 cm.

Lovící musí mít peán nebo vyprošťovač háčků.

Lovící je povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních místech.

Samotný lov a zdolávání z lodi je zakázáno.

K uloveným rybám se chováme vždy šetrně, aby nedošlo k jejich poškození a poranění.

Focení, vážení či měření ulovené ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou a to v kleče či dřepu (nikdy ne ve stoje), přičemž ryba nesmí nikdy oschnout.

Veškerá manipulace s rybou mimo vodu nesmí překročit 5 minut (co nejrychleji a nejšetrněji vrátit rybu vodě).

Při vracení ryby vodě je nutno rybu ošetřit desinfekcí. V případě zjištění jakéhokoliv poškození ulovené ryby je lovící povinen toto ohlásit správci areálu.

Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích apod.

Zákaz vnadění obilovinami, luštěninami a jinými jádrovými krmivy v suchém stavu.

Provozní řád

Bivakování je povoleno.
Lovící (i jeho případná návštěva) je povinen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném místě.
Je zakázáno jakékoliv vysekávání či jiné upravování lovných stanovišť i jejich okolí.
Rozdělávat oheň je povoleno pouze v přenosných grilech.

V celém areálu je pouze užitková voda.
V případě sucha a silného větru může být vyhlášen zákaz používání otevřeného ohně.
Koupání v rybníku je zakázáno.
Doprovod (nelovící osoby) a domácí zvířata je lovící povinen předem hlásit správci areálu.
Za tyto osoby a zvířata ovšem nese plnou zodpovědnost držitel povolenky (dodržování rybářského a provozního řádu).
Do areálu nebude umožněn vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových a omamných látek.
Parkování vozidel pouze na vyhrazených místech.
Při odjezdu je rybář povinen umožnit nahlédnout porybnému do zavazadlového prostoru vozidla.
Opuštění areálu v nočních hodinách jen po domluvě se správcem.
Sportovní rybolov a pobyt na revíru Rpety - Hatě je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za doprovodné osoby a domácí mazlíčky apod.).

S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.
Porušení ustanovení provozního nebo rybářského řádu může být důvodem k odebrání povolenky a k vykázání od vody bez náhrady.
Ve zvláštních případech může správce či majitel areálu udělit výjimku z provozního nebo rybářského řádu.
Žádáme o dodržování nepsaných zákonů sportovního rybolovu.

bottom of page